webshop@miroslavska.com | +420 515 333 191

Datenschutz

Shromažďování údajů

Kupující je srozuměn, že údaje, které se ho týkají, ukládáme v souvislosti s plněním jeho smlouvy za účelem automatického zpracování (fakturace, účetnictví, vedení zákaznické/dodavatelské databáze, zpracování poptávek/objednávek, sledování probíhajících obchodních aktivit atd.). Osobní údaje nad rámec údajů obsažených ve smlouvě neukládáme.

Předávání údajů (zpřístupnění údajů)

Uložené údaje (jméno, telefonní číslo, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa, bankovní údaje atd.) nejsou bez výslovného souhlasu kupujícího předávány k žádnému dalšímu účelu (např. k zasílání reklamních materiálů/novin) a nejsou zpřístupňovány třetím stranám. Právo na předání (zpřístupnění) osobních údajů bude uplatněno pouze za účelem zajištění souladu s platnými právními předpisy nebo za účelem plnění objednávky.

Právo na vymazání

Kupující je oprávněn požadovat trvalé vymazání svých osobních údajů. Tuto žádost je nutné sdělit písemně (bez běžného formuláře) nebo ústně. Kupující má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním a používáním svých osobních údajů.

Platí od července 2018

office@miroslavska.com

Kompletní nařízení o ochraně osobních údajů ve formátu PDF je ke stažení k dispozici na:

Zásady ochrany osobních údajů


 

1. Miroslavská strojírna spol. s.r.o.
Brnenská 28
67172 Miroslav
CZECH REPUBLIC

TUEV Zertifikat


Versand DB Schenker

Prodej výhradně prodejcům!
Přepravní náklady dle dodací dohody.
Platba na fakturu.


Tel +420 515 333 191
webshop@miroslavska.com

0